Select languge: english version  wersja polska
O Firmie Oferta Celiakia Testy ureazowe Testy HIV/HCV KontaktLENCOMM TRADE INTERNATIONAL
Spółka Jawna

ul.Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

tel: (22) 896 94 87
  +48 517 198 632
  +48 517 198 490
fax: (022) 835-03-54
   
e-mail: office@lencomm.pl
  sales@lencomm.pl
  lencomm@lencomm.pl

NOWOŚCI
 

Nowe produkty dostępne aktualnie w ofercie naszej firmy:

1. Produty do badań naukowych
2. Produkty do diagnostyki rutynowej (in vivo i in vitro).

 

1. Nowe produkty do badań naukowych

New England BioLabs

Nowe produkty: 

  1. SNAP-tag Technologies: novel tools to study protein function
 
Technologia SNAP-tag to nowe narzędzie w określaniu funkcji pełnionych przez badane białka w komórkach (są to specyficznie fluorescencyjnie wyznakowane białka fuzyjne). Przynosi odpowiedź na podstawowe pytania: w jakim kompartmencie komórki badane białko działa, kiedy przejawia się jego funkcja, w jaki sposób następuje obrót białka, oraz - z jakimi czynnikami współpracuje (np. czy są to interakcje typu białko-białko).
 
Kowalencyjne wyznakowanie białek fuzyjnych następuje przy zastosowaniu SNAP-, CLIP-, ACP- i MCP-tagów jako dodatkowych polipeptydów.
 
SNAP-tag Starter Kits:
 
NEB oferuje kilka Kitów Starterowych do badania funkcji białek, a każdy z kitów zawiera: (a) plasmid kodujący tag; (b) plasmid kontrolny; (c) dwa znaczniki fluorescencyjne oraz (d) czynnik blokujący.
Przykład 1: system do wykrywania mitochondrialnej oksydazy cytochromowej 8A-SNAP (Cox8A-SNAP), która jest wyznakowana fluorescenyjnie na czerwono dzięki SNAP-Cell TMR-Star.
Przykład 2: znakowanie jednoczesne po zastosowaniu SNAP-Cell TMR Star (barwa czerwona) i SNAP-surface Alexa Fluor®488 (barwa zielona) – jest możliwe wyznakowanie np. SNAP-adrenergicznego receptora b2 (barwa zielona) jednocześnie ze SNAP-histonem 2B (barwa czerwona).
 
Korzyści wynikające ze stosowania technologii SNAP:
 
-         elastyczność metody polegąjąca na jednorazowym klonowaniu i ekspresji badanego białka, a nastepnie jego łączeniu z różnymi substratami;
-         szybkość metody polegająca na stosowaniu się do protokołów załączanych przez NEB, co umożliwia szybkie wyznakowanie przy jednoczesnym minimalnym zużyciu odczynników;
-         precyzja metody polegająca na tym, że znakowanie jest wiązane kowalencyjnie w warunkach biologicznych, w ściśle zdefiniowanej pozycji i ściśle zdefiniowanej stechiometrii;
-         selektywność metody polegająca na zoptymalizowanym doborze komercyjnie dostępnych substratów i ich odpowiednim dopasowaniu do wymogów protokołu metodycznego.   
 
  1. Cellular Imaging and Analysis Technologies:
 
New England Biolabs oferuje możliwość zastosowania innowacyjnej technologii do:
(a) badania funkcji pełnionych przez białka, (b) określania lokalizacji tych białek zarówno w komórkach żywych jak i utrwalonych oraz (c) zdolności do wyłapywania badanych białek w warunkach in vitro.
 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie wytworzonych, pojedynczych konstruktów genetycznych generujących białka fuzyjne, które są kowalencyjnie przyłączone do różnego rodzaju substancji fluorescencyjnych (np. biotyny).
 
W technologiach SNAP-tag i CLIP-tag białka są wyznakowane na zasadzie wytworzenia białka fuzyjnego z fluorochromem, natomiast w technologiach ACP-tag i MCP-tag białka są wyznakowane enzymatycznie.
 
Zastosowanie technologii SNAP-tag i CLIP-tag (w których wystarczy zastosowanie jednego konstruktu genetycznego do wielu eksperymentów) umożliwia:
 
-         jednoczesne znakowanie białka wewnątrz żywych komórek;
-         możliwość określenia lokalizacji białka;
-         możliwość określenia zmian lokalizacji białka (jego translokacji);
-         śledzenie losów białka w żywych komórkach;
-         internalizacja receptorów białkowych;
-         selektywne znakowanie powierzchniowe;
-         zastosowanie w technikach składania i rozpadu badanych białek;
-         detekcja białek w systemie SDS-PAGE;
-         zastosowanie w cytometrii przepływowej;
-         wysoka przepustowość metody;
-         zastosowanie w intarakcjach biosensorów.
 
NEB oferuje następujące Kity Starterowe dla powyższych technologii:
 
1.      SNAP-Cell Starter Kit #E9100 – znakowanie wnętrza żywych komórek (dla komórek powierzchniowych lub do stosowania w warunkach in vitro);
2.      SNAP-Surface Starter Kit #E9120 – znakowanie powierzchni żywych komórek lub komórek w warunkach in vitro;
3.      CLIP-Cell Starter Kit #E9200S – znakowanie wnętrza żywych komórek (dla komórek powierzchniowych lub w roztworze);
4.      CLIP-Surface Starter Kit #E9230S - znakowanie powierzchni żywych komórek lub komórek w warunkach in vitro;
5.      ACP-Surface Starter Kit #E9300S – enzymatyczne znakowanie powierzchni żywych komórek lub komórek w warunkach in vitro;
 
3. High Fidelity (HF) Enzymes – Effectively Eliminate Star Activity
 
New England Biolabs prezentuje 10 nowych enzymów restrykcyjnych o wysokiej specyficzności (wyższej niż analogiczne enzymy restrykcyjne dostępne dotychczas na rynku).
 
4.      LumiFlex GLuc Assay Kit
 
Metoda polegająca na wykorzystaniu systemu LumiFlex GLuc opiera się na zastąpieniu tradycyjnie stosowanego znacznika (lucyferazy) nową, bardziej wydajną lucyferazą Gaussia Luciferase (GLuc).
 
Lucyferaza Gaussia Luciferase (GLuc) charakteryzuje się większym stężeniem substartu co-elektrotranzynowego i obecnością dodatkowego stabilizatora reakcji świetlnej, który pozwala na stosowanie prób w formacie wysokiej przepustowości bez dodatkowego wyposażania luminometru w iniektor (wtryskiwacz).
 
Stosowanie LumiFlex GLuc Assay Kit dotyczyć może zarówno luminometrów wyposażonych w stabilizator ze spowolnionym czasem rozpadu cząstek oraz mniejszą intensywnością światła lub luminometrów bez stabilizatora (z wiekszą ilością jednostek świetlnych lecz szybszym czasem rozpadu cząstek) – korzyścią jest dodatkowy wzrost efektywności metody, szczególnie w eksperymentach nad ekspresją genów prowadzonych na modelu komórek ssaków.
 
Korzyści wynikające ze stosowania technologii LumiFlex GLuc:
 
-         wydajność metody;
-         skrajnie wysoka wrażliwość metody;
-         uzyskiwanie niezwykle stabilnego sygnału.
 
5.      Recombinant Human Histones
 
New England Biolabs oferuje zestawy rekombinowanych ludzkich histonów (jako linię modyfikacji enzymów i substratów, których praktyczne stosowanie ułatwia przebieg badań epigenetycznych oraz badań nad powstawaniem nowych leków). Rekombinowane histony firmy NEB są wysoce oczyszczonymi białkami i idealnie spełniaja kryteria stawiane substratom stosowanym w badaniach nad modyfikacjami białek (co znacznie ułatwia także zrozumienie mechanizmów rządzących ekspresją genów w ogóle).
 
Korzyści:
 
-         wolne od post-translacyjnych modyfikacji;
-         idealne dla laboratoriów o wysokiej przepustowości;
-         wysoce oczyszczone.
 
Firma NEB proponuje: (a) histon H10 #M2501; (b) histon H2A #M2502; (c) histon H2B
# M2505; (d) histon H3.1 #M2503; (e) histon H3.3 #M2507; (f) histon H4 #M2504.
  
 
6.      Simplified Restriction Enzyme Buffer System
 
Firma NEB oferuje nowy, uproszczony system buforowy dla enzymów restrykcyjnych – 162 enzymy restrykcyjne z firmy NEB mogą teraz wydajnie działać po zastosowaniu tego samego buforu tzw. NEBBuffer4.

 

Cell Signaling Technology

 Nowe produkty:  

1.      Enzyme-based and sonication based ChIP kits - Porównanie enzymatycznego trawienia chromatyny vs. fragmentacji chromatyny bazującej na sonikacji
 
Dzięki współpracy CST i NEB’a powstał wysokiej jakości odczynnik chemiczny (SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit). Kit ten może być z powodzeniem stosowany w celu wykrywania endogennego poziomu interakcji białko-DNA oraz modyfikacji histonów w komórkach ssaczych.
 
(a)   #9002 SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit (Agarose Beads)
(b)   #9003 SimpleChIPTM Enzymatic Chromatin IP Kit (Magnetic Beads)
 
Wskazano na wyższość enzymatycznego trawienia chromatyny, w porównaniu z sonikacją, jako że:
-         trawienie enzymatyczne jest łagodniejsze niż sonikacja, a co za tym idzie lepiej zachowuje integralność chromatyny i epitopów dla przeciwciał, co w następstwie znacznie zwiększa efektywność immunoprecypitacji;
-         wzrost wydajności immunoprecypitacji białek docelowych przekłada się na wzrost detekcji wiązań typu białko-DNA;
-         wzrost wykrywalności docelowych loci DNA przekłada się na mniejsze ilości chromatyny, która musi zostać zużyta do badań, a co za tym idzie zmniejsza się zużycie odczynników i skróceniu ulega czas niezbędny do przeprowadzenia eksperymentu;
-         trawienie enzymatyczne pozwala na zachowanie większej specyficzności substratowej (z zachowaniem mniejszego tła), co jest istotne w badaniach DNA wiążącego się z czynnikami transkrypcyjnymi i kofaktorami.

                                                                                                                                                        

CST-Newly Released Products List - August 2010                                                                              

 

SKU Product Name Size Species x-Reactivity Applications Product Category Type
4083S
DAPI
1 mg
All
IF-F IF-IC IF-P
Related Products
Cellular Dyes
4530S
Notch2 (D67C8) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H R
W IP IF-IC
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
4666S
WRN (8H3) Mouse mAb
100 ul
H M
W
Cell Cycle / Checkpoint Control
Monoclonal Antibody
5018S
Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser240/244) (D68F8) XP(tm) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 488 Conjugate)
100 ul
IF-IC F
IF-IC F
Translational Control
Monoclonal Antibody
5059S
alpha-Tubulin (11H10) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 555 Conjugate)
100 ul
H M R Mk Dm B (Dg)
IF-IC
Cytoskeletal Signaling
Monoclonal Antibody
5078P
Phospho-4E-BP1 (Thr70) Antibody
40 ul
H M R Mk
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5078S
Phospho-4E-BP1 (Thr70) Antibody
100 ul
H M R Mk
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5108S
EGF Receptor (D38B1) XP(tm) Rabbit mAb (Alexa Fluor(R) 555 Conjugate)
100 ul
H
IF-IC
Tyrosine Kinase
Monoclonal Antibody
5154LF
Human Latent Transforming Growth Factor beta-1 (hLatent TGF-beta-1)
10 ug
 
 
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5154LC
Human Latent Transforming Growth Factor beta-1 (hLatent TGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5173P
Phospho-CD79A (Tyr182) Antibody
40 ul
H (M) (R)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5173S
Phospho-CD79A (Tyr182) Antibody
100 ul
H (M) (R)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5204SF
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204SC
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204LF
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5204LC
Mouse Interleukin-1-beta (mIL-1-beta)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5231LF
Mouse Transforming Growth Factor beta-1 (mTGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5231LC
Mouse Transforming Growth Factor beta-1 (mTGF-beta-1)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234LC
Human FGF acidic (hFGF acidic)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234SC
Human FGF acidic (hFGF acidic)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234SF
Human FGF acidic (hFGF acidic)
10 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5234LF
Human FGF acidic (hFGF acidic)
50 ug
   
Immunology and Inflammation
Growth Factors and Cytokines
5258S
Fetuin A (F180) Antibody
100 ul
H
W IP
Developmental Biology
Polyclonal Antibody
5266S
Frizzled5 (D2H2) Rabbit mAb
100 ul
H
W IP
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
5311S
PTP1B Antibody
100 ul
H
W
Phosphatases
Polyclonal Antibody
5321S
MDA-5 (D74E4) Rabbit mAb
100 ul
H M
W IP
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5326P
Mono-Methyl-Histone H3 (Lys4) (D1A9) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5326S
Mono-Methyl-Histone H3 (Lys4) (D1A9) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5327P
Di/Tri-Methyl-Histone H3 (Lys9) (6F12) Mouse mAb
40 ul
H M R Mk
W IP IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5327S
Di/Tri-Methyl-Histone H3 (Lys9) (6F12) Mouse mAb
100 ul
H M R Mk
W IP IF-IC ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5347S
LAT1 Antibody
100 ul
H
W IP
Glucose / Energy Metabolism
Polyclonal Antibody
5351S
hnRNP Q/R Antibody
100 ul
H
W IP
Translational Control
Polyclonal Antibody
5361S
JARID1C (D29B9) Rabbit mAb
100 ul
H M (Mk) (Pg) (Hr)
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5398S
KHSRP Antibody
100 ul
H M R Mk
W
Translational Control
Polyclonal Antibody
5410P
Acetyl-Histone H2B (Lys12) Antibody
40 ul
H M R Mk
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Polyclonal Antibody
5410S
Acetyl-Histone H2B (Lys12) Antibody
100 ul
H M R Mk
W IP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Polyclonal Antibody
5416S
DDB2 (D4C4) Rabbit mAb
100 ul
H M (R) (Mk)
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5421S
Bub1b (D32E8) Rabbit mAb
100 ul
H
W
Cell Cycle / Checkpoint Control
Monoclonal Antibody
5427P
Di-Methyl-Histone H3 (Lys79) (D15E8) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5427S
Di-Methyl-Histone H3 (Lys79) (D15E8) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W ChIP
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Monoclonal Antibody
5440S
LRP5 (D5G4) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W
Developmental Biology
Monoclonal Antibody
442S
RBPSUH Antibody
100 ul
 M R Mk
W
Developmental Biology
Polyclonal Antibody
5443S
Ikaros Antibody
100 ul
H M R
W IP IF-IC
Immunology and Inflammation
Polyclonal Antibody
5447S
EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Alexa Fluor(R) 647 Conjugate)
100 ul
H
IF-IC F
Cytoskeletal Signaling
Monoclonal Antibody
5461S
Synaptophysin (D35E4) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R
W IP IF-F
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5467S
Synaptophysin (D40C4) Rabbit mAb
100 ul
H M R
W IP
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5482P
Phospho-NDRG1 (Thr346) (D98G11) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H M R Mk
W IP IHC-P IF-IC F
Akt Signaling Pathways
Monoclonal Antibody
5482S
Phospho-NDRG1 (Thr346) (D98G11) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IP IHC-P IF-IC F
Akt Signaling Pathways
Monoclonal Antibody
5483P
Phospho-TBK1/NAK (Ser172) (D52C2) XP(tm) Rabbit mAb
40 ul
H (M) (R) (Mk) (X) (B) (Dg)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5483S
Phospho-TBK1/NAK (Ser172) (D52C2) XP(tm) Rabbit mAb
100 ul
H (M) (R) (Mk) (X) (B) (Dg)
W IP IF-IC F
Immunology and Inflammation
Monoclonal Antibody
5513S
Estrogen Receptor beta Antibody
100 ul
H M R Mk
W
Nuclear Receptor Signaling
Polyclonal Antibody
5580S
NMDAR2B (N59/36.1) Mouse mAb
100 ul
M R
W IP
Neuroscience
Monoclonal Antibody
5673S
TIMP3 (D74B10) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5682S
Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP(tm) Rabbit mAb (PE Conjugate)
100 ul
H M R Mk Mi Dm Z B Dg Pg Sc (Ce)
F
MAP Kinase Signaling
Monoclonal Antibody
5736S
p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb (Sepharose Bead Conjugate)
400 ul
H M R Hm Mk Mi Z B Dg Pg Sc Ce
IP
MAP Kinase Signaling
Monoclonal Antibody
5738S
TIMP2 (D18B7) Rabbit mAb
100 ul
H M Mk
W
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
5740S
Arf6 (D12G6) Rabbit mAb
100 ul
H M R Mk
W IP
Protein Folding and Stability
Monoclonal Antibody
6282S
SignalSilence(R) HER2/ErbB2 siRNA I
300 ul
H
 
Tyrosine Kinase
siRNA
6283S
SignalSilence(R) HER2/ErbB2 siRNA II
300 ul
H
 
Tyrosine Kinase
siRNA
6302S
SignalSilence(R) FoxO3a siRNA I
300 ul
H
 
Akt Signaling Pathways
siRNA
6303S
SignalSilence(R) FoxO3a siRNA II
300 ul
H
 
Akt Signaling Pathways
siRNA
6304S
SignalSilence(R) PARP siRNA I
300 ul
H
 
Apoptosis / Caspase Signaling
siRNA
6305S
SignalSilence(R) PARP siRNA II
300 ul
H
 
Apoptosis / Caspase Signaling
siRNA
6327S
SignalSilence(R) I-kappa-B-alpha siRNA I
300 ul
H
 
Immunology and Inflammation
siRNA
6596S
SignalSilence(R) Frizzled6 siRNA I
300 ul
H
 
Developmental Biology
siRNA
6597S
SignalSilence(R) Frizzled6 siRNA II
300 ul
H
 
Developmental Biology
siRNA
7038S
PathScan(R) Total p70 S6 Kinase Sandwich ELISA Kit
1 Kit
H M
ELISA
Screening Technologies
ELISA Kit
7255S
PhosphoPlus(R) Akt (Ser473) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7257S
PhosphoPlus(R) p38 MAPK (Thr180/Tyr182) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7261S
PhosphoPlus(R) S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7263S
PhosphoPlus(R) p44/42 MAPK (Erk1/2)(Thr202/Tyr204) In-Cell Duet (ICW Compatible)
1 Kit
H M R Mk
ICW
Screening Technologies
Antibody Cocktail Kit
7761S
PathScan(R) Phospho-FLT3 (panTyr) Sandwich ELISA Kit
1 Kit
H
ELISA
Screening Technologies
ELISA Kit

 

 

 

Dojindo Molecular Technologies, INC.

Nowe produkty: 

Cell Counting Kit-8 Assay (CCK-8) 
 
Cell Counting Kit-8 Assay (CCK-8) stosuje się do pomiarów proliferacji i cytotoksyczności. Badać można zarówno komórki adherentne jak i nieadherentne. Zasada metody polega na pomiarach kolorymetrycznych prowadzonych z wykorzystaniem rozpuszczalnej w wodzie soli tetrazoliowej (WST-8), która przekształca się – także w rozpuszczalny w wodzie – formazan. Ilość powstałego formazanu (barwnego produktu generowanego przez dehydrogenazy) jest wprost proporcjonalna do ilości żywych komórek w próbie badanej. Istotne jest, że reakcje prowadzone z wykorzystaniem soli WST-8 cechuje znacznie większa czułość reakcji niż innych testów proliferacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem dotychczas stosowanych soli tetrazoliowych, takich jak: MTT, XTT lub MTS.
 
Z doniesienień literaturowych opublikowanych w ostatnich latach wynika, że CCK-8 można z powodzeniem stosować do pomiarów proliferacji i cytotoksyczności w nastepujących liniach komórkowych:
293T – Fuda et al. J Lipid Res, 48: 1343 (2007)
3T3-L1 – Huang et al. FASEB J, 19: 2014 (2005)
3Y1 – Itano et al. PNAS, 99: 3609 (2002)
A431 – Ohori et al. Mol. Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
Alexander cell – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
AMO1 – Inoue et al. Am J Pathol, 165: 71 (2004)
ARO – Furuya et al. Endocrinology, 145: 2865 (2004)
AsPC-1 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
                Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
B16F1 – Shibata et al. J Immunol, 177: 3564 (2006)
Balb3T3 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
BBMVEC – Kitamuro et al. J Biol Chem, 278: 9125 (2003)
BEAS-2B – Reilly et al. Toxicol Sci, 73: 170 (2003)
                    Johansen et al. Toxicol Sci, 89: 278 (2006)
BMMSC – Miura et al. Stem Cells, 24: 1095 (2006)
BxPC-3 – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
C33A – Yang et al. Mol Cancer Ther, 5: 1610 (2006)
C8166 – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
cardiomyocyte – Hamm et al. PNAS, 103: 14176 (2006)
cerebellar granule neuron – Wang et al. J Biol Chem, 280: 16705 (2005)
cortical neurons, primary – Ikonen et al. PNAS, 100: 13042 (2003)
Daoy – Li et al. Mol Cancer Ther, 4: 1912 (2005)
            Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
Daudi – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
DLD-1 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
Gin-1 – Takii et al. Infect Immun, 73: 883 (2005)
FRT – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
H1299 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
               Semba et al. J Biol Chem, 281: 28244 (2006)
H441 – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
HB1.F3 – Kim et al. Clin Cancer Res, 11: 5965 (2005)
                Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
HCT116 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
hMSC – Huang et al. FASEB J, 19: 2014 (2005)
              Song et al. Stem Cells, 24: 1707 (2006)
HT22 – Sohn et al. FASEB J, 20: 1428 (2006)
HTOA – Furuya et al. Cancer Res, 65: 2617 (2005)
HuCCT1 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
IMR32 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
ILT-Hod – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
Jurkat – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
              Lu et al. J Biochem, 141: 157 (2007)
Kasumi-1 – Zhou et al. Blood, 109: 3441 (2007)
KMS-11 – Inoue et al. Am J Phatol, 165: 71 (2004)
KYSE – Imoto et al. Cancer Res, 61: 6629 (2001)
              Nakakuki et al. Carcinogenesis, 23: 6629 (2001)
L929 – Tominaga et al. Anal Commun, 36: 47 (1999)
LCSC#2 – Ishibashi et al. Cancer Res, 65: 6450 (2005)
LK87 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
LLC-PK1 – Yano et al. Am J Pathol, 166: 1333 (2005)
LNCaP – Son et al. Mol Cancer Ther, 6: 675 (2007)
Macrophage – Miyake et al. J Immunol, 178: 5001 (2007)
Mast cell – Tessier et al. Infect Immun, 75: 1895 (2007)
MDCK – Shimura et al. Cancer Res, 61: 3640 (2001)
MH134 – Shibata et al. J Immunol. 177: 3564 (2006)
MiaPaCa-2 – Aghdassi et al. Cancer Res. 67: 616 (2007)
MIN6 – Oyadomari et al. PNAS, 98: 10845 (2001)
MT1 – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
Namalwa – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
NS/PC – Jiang et al. J Clin Invest, 115: 3104 (2005)
NIH3T3 – Yu et al. Toxicol Sci, 93: 82 (2006)
NT2N – Tessier et al. Infect Immun, 75: 1895 (2007)
osteoblast – Hinoi et al. FASEB J, 17: 1532 (2003)
OVK18 – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
PANC-1 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
                 Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
                 Aghdassi et al. Cancer Res, 67: 616 (2007)
PBMC – Cheng et al. Stem Cells, 24: 2466 (2006)
               Lee et al. Mol Cancer Ther, 5: 2398 (2006)
PFSK – Li et al. Mol Cancer Ther, 4: 1912 (2005)
PSN-1 – Awale et al. Cancer Res, 66: 1751 (2006)
Ramos – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
RAW 264 – Shiga et al. Anesth Analg, 92: 128 (2001)
RAW 264.7 – Oyadomari et al. PNAS, 98: 10845 (2001)
                       Son et al. Mol Cancer Ther, 6: 675 (2007)
RERF-LC-OK – Ishibasi et al. Cancer Res, 65: 6450 (2005)
RP9 – Dalloil et al. Poult Sci, 85: 446 (2006)
SH10TC – Ohori et al. Mol Cancer Ther, 5: 2563 (2006)
SK-N-SH – Wang et al. J Virol, 78: 7916 (2004)
SMS-KAN – Misawa et al. Cancer Res, 65: 10233 (2005)
SUIT-2 – Mori et al. Mol Cancer Ther, 3: 29 (2004)
SupT1 – Melton et al. J Biol Chem, 279: 14315 (2004)
T-cell – Lee et al. J Immunol, 175: 1658 (2005)
T24 – Shibata et al. J Biol Chem, 277: 746 (2002)
T98G – Kitamuro et al. J Biol Chem, 278: 9125 (2003)
TL-Omi – Kasai et al. J Biol Chem, 277: 5187 (2002)
U87MG – Kim et al. Clin Cancer Res, 11: 5965 (2005)
                 Kim et al. Clin Cancer Res, 12: 5550 (2006)
U937 – Hori et al. J Biol Chem, 277: 10712 (2002)
WSU-CLL – Ho et al. J Biol Chem, 280: 607 (2005)
 
Cell Counting Kit-F Assay (CCK-F)
 
Cell Counting Kit-F Assay (CCK-F) stosuje się w pomiarach fluorymetrycznych. Pozwala on na wysoce specyficzna detekcję nawet małych ilości komórek (50 komórek/dołek), przy zaledwie 30 minutowym czasie inkubacji.
 
NCL New Concept Lab GmbH

 
System IMAPlate 
IMAPlate™5RC96 jest jednorazową, prostą, wielofunkcyjną, zminiaturyzowaną platformą analityczną. Stanowi 96-dołkowe urządzenie, które wraz z adapterem do czytnika płytek daje możliwość analizy w świetle: UV, VIS, IR (w pełnym spektrum pomiaru). 
 
ZINTEGROWANE NARZĘDZIE LABORATORYJNE
 
ü      pomiar absorbancji w pełnym zakresie widma
ü      96-dołkowa kuweta do pomiaru stężeń DNA / RNA / białka / analiza w podczerwieni
ü      ELISA
ü      możliwość odzyskania próbki po analizie
ü      objętość próbki 5 μl – zmniejszenie ilości reagentów i odczynników
ü      eliminacja krzyżowego zanieczyszczenia między próbkami
ü      brak „martwej objętości” w procesie przemywania - niski sygnał ,,tła’’ reakcji – zwiększenie czułości analizy
ü      zminimalizowanie zużycia próbek białka o wrażliwej strukturze w analizie metodą Bradforda – wymagane objętości próbki białka od 0,1 μl do 4 μl
ü      pipeta, probówka, kuweta – skrócenie czasu otrzymania wyników
 

2. Nowe wyroby medyczne do diagnostyki rutynowej (in vivo i in vitro).

DiaSource

Nowe Cytokiny ELISA - posiadające znak CE:

-ludzka slCAM - zastosowanie kliniczne: alergie, nowotwory żołądkowo-jelitowe, białaczki, HIV-1, malaria. odrzucanie przeszczepó, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca
-ludzka sVCAM-1 - zastosowanie kliniczne: nowotwory, choroby autoimmunologiczne, sepsa, zapalenie opon mózgowych, nalaria, marskość wątroby, nadczynność tarczycy, zapalenie naczyń
-ludzka sE-selectin - zastosowania kliniczne: sE-selektyny - reakcje alergiczne, choroby oczu, szok septyczny, zapalenie naczyń i inne typy zapaleń, reakcje przeszczepu przeciw gospodarzowi; sL-selektyny - alergie, zatory i zakrzepy żylne, cukrzyca, syndrom Kawasakiego, infekcje bakteryjne noworodków, sepsa; sP-selektyny - ostre zaburzenia oddechowe, szok septyczny Gram-negatywny, choroby zakrzepowe, reumatoidalne zapalenie stawów
 
-ludzka sCD-40L - zastosowania kliniczne: bałaczki i inne choroby autoimmunologiczne
-ludzka sAPO-1/FAs - zastosowana kliniczne: białaczki złośliwe, systemiczny toczeń rumieniowaty
-ludzka sFAs Ligand - patogeneza związana z uszkodzeniami tkankowymi, TEN (ang. Toxic Epidermal Necrolysis, Lyell’s Syndrome). FasL jest markerem uszkodzeń DNA w nowotworach skóry. Wzrost poziomu ekspresji FasL zanotowano w wielu zaburzeniach proliferacji i nowotworach: raku jelita grubego, raku wątrobowo komórkowym, różnorodnych szpiczakach, mięsakach i chłoniakach
 
-ludzkie MMP-9 - zastosowania kliniczne: procesy związane z gojeniem się ran, resorpcją kości i inwolucją kości, a także reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą wieńcową i nowotworami. MMP-9 odgrywa szczególnie ważna rolę w procesach inwazji nowotworów, angiogenezie i metastazie. Poza tym, wzrost poziomu ekspresji MMP-9 wykazano w raku jelita grubego, ostrych białaczkach, raku piersi, czerniaku, raku pęcherza, chorobach płuc i astmie oraz stwardnieniu rozsianym
 
 
-ludzkie sp185HER-2 - zastosowanie kliniczne: ludzki gen HER-2 (c-erbB-2) koduje receptor transbłonowego czynnika wzrostu (białko p185), który zawiera zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand i wykazującą aktywność wewnątrzkomórkowej kinazy tyrozynowej. Ekspresję białko p185 HER-2 na niskim stosunkowo poziomie, można obserwować, po jego wybarwieniu w komórkach epitelialnych, w większości tkanek ludzkich organów i na nieznacznie wyższym poziomie ekspresji – w tkankach płodowych
-ludzkie sCD-44 - zastosowania kliniczne: rak jelita grubego, rak żołądka, nowotwór piersi, nowotwory płuc, białaczki, migdałki, rak skóry, HIV, stanach zapalnych.
-ludzka sIL-2R - zastosowania kliniczne: nowotwory układu hemolitycznego: białaczki, rak wątroby, piersi, płuc. Ponadto choroby autoimmunologiczne, choroby infekcyjne (hepatitis, HIV-1, mononukleoza, gruźlica, malaria i inne)
-ludzkie sCD-23 - zastosowania kliniczne: wzrost poziomu CD23 obserwowano w próbkach pochodzących od pacjentów cierpiących na chroniczna białaczkę limfoblastyczną (B-CELL), z syndromem Hyper IgE oraz pacjentów po transplantacji szpiku
-ludzkie sCD30 - zastosowania kliniczne: wzrost poziomu serum sCD30 wykazano u pacjentów z ALCL i w przypadkach raka zarodka, a także w chorobie Hodgkins’a, w mononukleozie, u nosicieli HBsAg, w przypadku syndromu Omenns’a, w toczeniu rumieniowatym, marskości wątroby żółciowej pierwotnej i w reumatoidalnym zapaleniu stawów

 

Hematopoeza - różnicowanie

-ludzka IL-5
-ludzka IL-13 - zastosowania kliniczne - odgrywa ważną rolę regulatorową w przebiegu chorób atopowych, blokuje replikację HIV-1
-ludzki TGF-B - zastosowania kliniczne - odgrywa ważną rolę w monitorowaniu choroby Alzheimera, zespole Downa, AIDS i chorobie Parkinsona

 

 

Stany zapalne, infekcje, nowotwory
-ludzka IL-1alfa - zastosowanie kliniczne: nowotwory głowy i szyi, nowotwory trzustki, tarczycy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre wirusowe zapalenie wątroby i szok septyczny. A także mukowiscydoza, twardzina układowa i schizofrenia.
-ludzki MCP-1 - zastosowania kliniczne: miażdżyca tętnic, reumatyczne zapalenie stawów, odpowiedzi alergiczne. Wzrost ekspresji MCP-1 obserwowano także w stanach zapalnych kości, chorobie Alzheimera i infekcjach wirusowych.
 
-ludzka IL-12P70 - zastosowania kliniczne: znaczący wzrost Il-12 obserwowano u pacjentów autystycznych, pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, chroniczne reakcje zapalne, artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrens'a, miażdżycę tętnic. Zmiany w poziomie ekspresji IL-12 obserwowano także w przebiegu infekcji bakteryjnych i wirusowych.
 
-ludzka Ifn-alfa - zastosowania kliniczne: udział w odpowiedzi na infekcje wirusowe, w zapalnych artropatiach i raku piersi
 
 

 Nowe zestawy RIA oraz ELISA:

  • Vasopressin RIA
  • 11-Desoxycortisol RIA
  • Anti-Gliadin IgG ELISA oraz Anti-Gliadin IgA ELISA
  • Fetuin ELISA
  • Anti-CaSR IgG ELISA

Liofilchem

SENSOR TURN 

Bezdotykowe urządzenie do równomiernego rozprowadzania zawiesiny bakteryjnej na powierzchni płytki Petriego, pozwalające na uzyskanie jednorodnego wzrostu bakterii. Uruchamianie i zatrzymywanie przez czujnik podczerwieni (nie wymaga dotykania). Zalecane przez EUCAST do prawidłowego wykonania antybiogramów. Dzięki niemu uzyskuje się wiarygodny pomiar strefy zahamowania wzrostu bakterii wokół krążków z antybiotykami lub wiarygodny odczyt wartości MIC, jeśli antybiogram wykonuje się za pomocą pasków gradientowych (np. MIC Test - Liofilchem).
 
Oferta promocyjna na produkty DIAsource
 
 
Numer Nazwa Termin ważności LOT Zapas Rabat Cena w Euro
KAPG4BNE3-NCE HBeAg-Anti-Hbe Elisa96 TESTS   28/032013 B52516PT 3 60% 29,64 €
KAPDB290 Cortisol Saliva Elisa96 TESTS 31/03/2013 120410 8 60% 46,28 €
KAPDB4340 Tyroxine - Free (fT4)96 TESTS 31/03/2013 120340 4 60% 22,88 €
KAPDB4500 Pregnenolone96 TESTS 31/03/2013 120580 6 60% 70,72 €
KAPRTBM39 Tuberculosis IgM Elisa96 Tests 31/03/2013 A-045 3 60% 32,24 €
KAPDB4240 Thyroxine - Total (T4)96 TESTS 30/04/2013 120660 1 40% 39,78 €
KAPG4AGE3 Anti HAV Elisa96 TESTS 8/05/2013 A32214PT 1 25% 65,33 €
KAPD1291 PRL ELISA96 TESTS 31/05/2013 14K052 8 25% 67,28 €
KAPD4080 TSH Elisa96 TESTS 31/05/2013 121120 7 25% 59,48 €
KAPRMUM13 MUMPS IgM96 Tests 31/05/2013 A-048 4 25% 45,83 €
KAPRRVG14 RUBELLA IgG96 Tests 31/05/2013 A-048 8 25% 39,98 €
KAPRTXG18 TOXOPLASMA IgG96 Tests 31/05/2013 A-051 4 25% 41,93 €
KAPRTXG19 TOXOPLASMA IgM96 Tests 31/05/2013 A-051 8 25% 43,88 €
KAPRVIG20 VARICELLA ZOSTER IgG96 Tests  31/05/2013 A-048 5 25% 41,93 €
KAPD1288 FSH ELISA96 TESTS 30/062013 15K062 1 20% 71,76 €
KAPD1468 AFP ELISA1 X 96 TESTS 30/06/2013 122602 1 20% 101,92 €
KAPD1469 HCG Elisa96 TESTS 30/06/2013 10K062 23 20% 71,76 €
KAPDB4080 TSH Elisa96 TESTS 30/06/2013 121360 10 20% 63,44 €
KAPDB4240 Thyroxine - Total (T4)96 TESTS 30/06/2013 121070 10 20% 53,04 €
KAPDTCLM02 DIAWell Cardiolipin IgM Elisa96 TESTS 30/06/2013 1212-01 3 20% 165,36 €
KAPDTDNA02 DIAWell dsDNA IgG Elisa96 TESTS 30/06/2013 1205-1 3 20% 146,64 €
KAPRENG32 Epstein Barr Virus EBNA IgG Elisa96 Tests 30/06/2013 A-043 1 20% 52,00 €

wersja do druku

powrót do strony głównej
® LENCOMM TRADE INTERNATIONAL
Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio.