ul.Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
tel: (022) 835-62-78, 896-94-87, 569-88-59, fax: (022) 835-03-54
www.lencomm.pl, e-mail: lencomm@lencomm.pl
Uni-Gold S. pneumoniae


 

Uni-Gold™ S. pneumoniae

Nr kat.  1204420. Trinity Biotech

 

SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA ANTYGENU DWOINKI ZAPALENIA PŁUC -STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - W MOCZU.

 

DO DIAGNOSTYKI PODEJRZENIA ZAPALENIA PŁUC  I  ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH.

ILOŚĆ OZNACZEŃ W ZESTAWIE :20 . KONTROLA POZYTYWNA I KONTROLA NEGATYWNA. CZUŁOŚĆ ANALITYCZNA 45 PG/ML  CZUŁOŚĆ  88%. SPECYFICZNOŚĆ: : 92%. TEST WYKRYWA 92 RÓŻNE SEROTYPY Ag S. pneumoniae. WYNIK BADANIA W CIAGU 15 MIN. PROSTY DO WYKONANIA I ODCZYTU WYNIKU. BRAK REAKCJI KRZYŻOWYCH[122 ORGANIZMY]. BRAK  ISTOTNEGO WPŁYWU pH PRÓBKI NA WYNIK BADANIA.

  

Rysunek 1 . FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PASKA TESTOWEGO

  

                

 

          Rys. 2. WYNIK NEGATYWNY                                Rys. 3. WYNIK POZYTYWNY          

 
® LENCOMM TRADE INTERNATIONAL