ul.Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
tel: (022) 835-62-78, 896-94-87, 569-88-59, fax: (022) 835-03-54
www.lencomm.pl, e-mail: lencomm@lencomm.pl
ZAMÓW KATALOG NASZYCH PRODUKTÓW


DiaSource
(odczynniki do badań naukowych)

DiaSource
(testy do diagnostyki in vitro)

 

[ ]

 

NEB EXPRESSIONS
(Fall Edition)
[ ]

New England BioLabs
New Student Starter Pack

 

[ ]

 

New England BioLabs
(nowy katalog)
[ ] Cell Signalling Technology
(nowy katalog)
   Liofilchem Medical Wire


Zainteresowanych otrzymaniem katalogu prosimy o uzupełnienie poniższego formularza:

Tytuł naukowy:
Imię, nazwisko:
Uczelnia/Szpital:
Zakład/Klinika/Laboratorium:
ul.
Kod i Miasto
Telefon
Fax
E-mail:
W pracy naukowej/laboratoryjnej posługuję się metodami:
Moją dyscypliną naukową jest:
Zajmuję się badaniami:
Wybierz katalog (i):
DiaSource (testy do diagnostyki in vitro)
New England BioLabs
Cell Signalling Technology
RBC Bioscience
Liofilchem
Medical Wire

 
® LENCOMM TRADE INTERNATIONAL