Badania
Lencomm Trade

Odczynniki, reagenty oraz aparatura do badań naukowych

New England BioLabs

Enzymy restrykcyjne, polimerazy, enzymy modyfikujące DNA/RNA, wektory do klonowania, markery DNA, zestawy/odczynniki do znakowania i sekwencjonowania DNA, zestawy do analizy RNA, systemy ekspresyjne (białek fuzyjnych), zestawy/odczynniki do technologii fagowej (Phage display Technology), markery białkowe, endo- i egzoglikozydazy, proteazy.

Cell Signaling Technology

Odczynniki do badania transdukcji sygnału, Chromatin regulation, MAP Kinase Signaling, Apoptosis/Caspase Signaling, AKT Signaling Pathways, Translational Control, PKC, PKA & Phospholipase Signling, Cell Cycle/Checkpoint Control, Cytokine Signaling, Neuroscience, Tyrosine Kinases, Cytoskeletal Regulation, Glucose/Energy Metabolism, Lymphocyte Signaling, WNT Signaling/Nuclear Receptors.

Sigma-Aldrich

Produkty zawierające izotopy promieniotwórcze.

Life Technologies Corporation (dawniej Invitrogen)

Zestawy odczynników dla diagnostyki molekularnej, pełny zestaw testów ELISA dla cytokin, cytokiny, modulatory odpowiedzi immunologicznej, czynniki wzrostu, poliklonalne i monoklonalne przeciwciała dla cytokin, czynników wzrostu, antygenów powierzchniowych komórki, szeroka oferta przeciwciał znakowanych znacznikami fluorescencyjnymi, HRP, Alk-Phos, zestawy odczynników dla cytometrii przepływowej i immunohistochemii.

IMAPlate system: NCL New Concept Lab

IMAPlate™5RC96 jest jednorazową, prostą, wielofunkcyjną, zminiaturyzowaną platformą analityczną. Stanowi 96-dołkowe urządzenie, które wraz z adapterem do czytnika płytek daje możliwość analizy w świetle: UV, VIS, IR (w pełnym spektrum pomiaru).

Izolacja DNA i RNA

Favorgen Biotech Corp. – Cloning, Genetic Analysis, Modification Enzymes, Protein Tools, Nucleic-Acid Extraction.

Izolacja DNA i RNA

RBC Bioscience – kity do otrzymywania oczyszczonego DNA, szerokie spektrum polimeraz DNA oraz markerów masowych, zestawy odczynników do procedury klonowania w skład których wchodzą plazmidy i kity do oczyszczania żeli, polimerazy, wektory, ligazy, bufory, itp.