Badania
Lencomm Trade

Odczynniki, reagenty oraz aparatura do badań naukowych

Nowe produkty do badań naukowych

Cellular Imaging and
Analysis
Technologies

Cellular Imaging and Analysis Technologies

New England Biolabs oferuje możliwość zastosowania innowacyjnej technologii do:
(a) badania funkcji pełnionych przez białka, (b) określania lokalizacji tych białek zarówno w komórkach żywych jak i utrwalonych oraz (c) zdolności do wyłapywania badanych białek w warunkach in vitro.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie wytworzonych, pojedynczych konstruktów genetycznych generujących białka fuzyjne, które są kowalencyjnie przyłączone do różnego rodzaju substancji fluorescencyjnych (np. biotyny).

Zastosowanie technologii SNAP-tag i CLIP-tag

Zastosowanie technologii SNAP-tag i CLIP-tag (w których wystarczy zastosowanie jednego konstruktu genetycznego do wielu eksperymentów) umożliwia:
– jednoczesne znakowanie białka wewnątrz żywych komórek;
– możliwość określenia lokalizacji białka;
– możliwość określenia zmian lokalizacji białka (jego translokacji);
– śledzenie losów białka w żywych komórkach;
– internalizacja receptorów białkowych;
– selektywne znakowanie powierzchniowe;
– zastosowanie w technikach składania i rozpadu badanych białek;
– detekcja białek w systemie SDS-PAGE;
– zastosowanie w cytometrii przepływowej;
– wysoka przepustowość metody;
– zastosowanie w intarakcjach biosensorów.

High Fidelity
Enzymes

High Fidelity (HF) Enzymes – Effectively Eliminate Star Activity

New England Biolabs prezentuje 10 nowych enzymów restrykcyjnych o wysokiej specyficzności (wyższej niż analogiczne enzymy restrykcyjne dostępne dotychczas na rynku).

LumiFlex GLuc
Assay Kit

Metoda polegająca na wykorzystaniu systemu LumiFlex GLuc

opiera się na zastąpieniu tradycyjnie stosowanego znacznika (lucyferazy) nową, bardziej wydajną lucyferazą Gaussia Luciferase (GLuc).

Lucyferaza Gaussia Luciferase (GLuc) charakteryzuje się większym stężeniem substartu co-elektrotranzynowego i obecnością dodatkowego stabilizatora reakcji świetlnej, który pozwala na stosowanie prób w formacie wysokiej przepustowości bez dodatkowego wyposażania luminometru w iniektor (wtryskiwacz).

Stosowanie LumiFlex GLuc Assay Kit dotyczyć może zarówno luminometrów wyposażonych w stabilizator ze spowolnionym czasem rozpadu cząstek oraz mniejszą intensywnością światła lub luminometrów bez stabilizatora (z wiekszą ilością jednostek świetlnych lecz szybszym czasem rozpadu cząstek) – korzyścią jest dodatkowy wzrost efektywności metody, szczególnie w eksperymentach nad ekspresją genów prowadzonych na modelu komórek ssaków.

Korzyści wynikające
ze stosowania technologii
LumiFlex GLuc:

  • wydajność metody

  • skrajnie wysoka wrażliwość metody

  • uzyskiwanie niezwykle stabilnego sygnału

Recombinant
Human Histones

New England Biolabs oferuje zestawy rekombinowanych ludzkich histonów (jako linię modyfikacji enzymów i substratów, których praktyczne stosowanie ułatwia przebieg badań epigenetycznych oraz badań nad powstawaniem nowych leków). Rekombinowane histony firmy NEB są wysoce oczyszczonymi białkami i idealnie spełniaja kryteria stawiane substratom stosowanym w badaniach nad modyfikacjami białek (co znacznie ułatwia także zrozumienie mechanizmów rządzących ekspresją genów w ogóle).

Korzyści wynikające
ze stosowania technologii
Recombinant Human Histones:

  • wolne od post-translacyjnych modyfikacji;

  • idealne dla laboratoriów o wysokiej przepustowości;

  • wysoce oczyszczone.

Simplified
Restriction
Enzyme
Buffer
System

Simplified Restriction Enzyme Buffer System

Firma NEB oferuje nowy, uproszczony system buforowy dla enzymów restrykcyjnych – 162 enzymy restrykcyjne z firmy NEB mogą teraz wydajnie działać po zastosowaniu tego samego buforu tzw. NEBBuffer4.