Badania
Lencomm Trade

Wyroby medyczne do diagnostyki rutynowej (in vitro oraz produkty do badań naukowych, mających zastosowanie w diagnostyce medycznej)

DiaSource Europe (dawniej BioSource Europe)

Hormony, sterydy, peptydy, markery nowotworowe, markery obrotu kostnego oraz zestawy unikatowe (katocholamina, dopamina, etc.) w technice RIA i EIA. Szybkie testy diagnostyczne.

Trinity Biotech

Szeroka gama testów immunofluorescencyjnych (DFA, IFA), WESTERN BLOT, ELISA i szybkich testów płytkowych (Uni-Gold Legionella Urinary Ag). Rozwinięty panel diagnostyki Ch. trachomatis, HIV, L. pneumophila 1-14, Boreliozy, Ebr, HIV-1/2, FTA-ABS, Syphilis, Giardia Lamblia i inne. Odczynniki do koagulologii (Biopool), diagnostyka serologiczna zwierząt laboratoryjnych (TMEV, RCV/SDA, Polyoma, Mycoplasma pulmonis, Adenovirus, C-ARBC, PMV, PRV, REo-3, MHV, KRV i inne). Diagnostyka szczawianów (Oxalate kit), odczynniki do badania aktywności ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny).

IDL Biotech

Markery nowotworowe w technice RIA, IRMA i ELISA. UBC Rapid® – szybkie testy do wykrywania cytokeratin 8 i 18 w moczu.

Liofilchem

Gotowe podłoża bakteriologiczne, podłoża suche, chromogenne, suplementy, podłoża transportowo-wzrostowe (URITEST, FOOD SLIDE), płytki odciskowe (CONTACT SIDLE, RODAC PLATES), podłoża transportowe, systemy do identyfikacji bakterii, krążki antybiotykowe, testy do oceny skuteczności sterylizacji, sprzęt laboratoryjny, podłoża lateksowe, testy immunochromatograficzne, testy EIA, odczynniki do chemii klinicznej, immunologia – immunodyfuzja radialna. Paski gradientowe do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC Test Strip). Oferowane paski eliminują zagrożenia, wynikające ze stosowania pasków na podłożu plastikowym . Testy do kontroli mikrobiologicznej i kontroli czystości środowiska (Clean test). Kontrola mikrobiologiczna żywności (Food System, HACCP, System plus).

Medical Wire & Equipment Co.

Podłoża transportowe, wymazówki, ezy, dodatki selektywne do podłoży mikrobiologicznych, materiały i podłoża dla mikrobiologii przemysłowej. Szybkie testy do identyfikacji bakterii, krążki identyfikacyjne (XV, V, X i inne). Testy do wykrywania płynu owodniowego AMNICATOR. Materiały do pobierania próbek dla badań kryminalistycznych, medycyny sądowej (wolne od ludzkiego DNA, cDNA, RNA, DN-az oraz inhibitorów reakcji PCR). ∑ Swab® – unikalne zestawy do pobierania materiałów do badań bakteriologicznych i oznaczeń molekularnych. Zestaw składa się z patyczka zakończonego suchym tamponem o specjalnej wielokanalikowej strukturze, umieszczonego w sterylnej probówce bez podłoża transportowego. Dzięki specjalnej strukturze tamponika mikroorganizmy są doskonalne adsorbowane, chronione podczas transportu i z łatwością uwalniane do podłoża hodowlanego, płytki agarowej czy innej powierzchni testowej. Zestawy oferowane przez Medical Wire & Equipment Co. spełniają kryteria M40-A CLSI (NCCLS), dotyczące mikrobiologicznych systemów transportowych. Zestawy tranportowe do automatycznych systemów mikrobiologicznych (dwie wielkości probówek): ∑ – Virocult® -> zestaw transportowy typu ∑ Swab® dla wirusów (H1N1), dla metod klasycznych i molekularnych.

Izinta Trading Ltd.

 Testy oddechowe – m.in. tabletkowy test oddechowy H. pylori (mocznik znakowany węglem 13C). Stosowany do badań naukowych.

Ani Biotech Oy

Szybkie testy diagnostyczne do diagnostyki celiakii (tTg IgA), infekcji (Ch. pneumoniae IgM, HIV, Trichromonas, Rota-Ademo wirusów, Candida, Strp A i inne. Zestaw markerów kardiologicznych: (Troponina, Myoglobina, MPO hsCRP, AMI-microzestaw). Testy do kontroli mikrobiologicznej żywności (Salmonella, EMEC, Strep D, Yersinia, S. aureus).

Kibion AB

Ureazowe testy oddechowe (Heliprobe System) do wykrywania infekcji H.pylori. Stosowane w Heliprobe System kapsułki Helitest (HeliCap) zawierające mocznik znakowany 14C są dopuszczone do stosowania w Polsce (nr rej. 16727).

Pozostałe wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i in vivo

Testy ELISA, Western Blot, RIA, immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej, szybkie testy diagnostyczne: choroby infekcyjne, diagnostyka anemii (sTfR, Ferritin, EPO), choroby przenoszone drogą płciową, hormony – pełny panel, markery obrotu kostnego, panel diagnostyczny dla przewodu pokarmowego (Pepsinogen I, Pepsinogen II, Gastryn-17, H. pylori, nietolerancja laktozy). Panel testów dla diagnostyki celiaklii (anti-Gliadin ELISA IgG/IgA, anti-Transglutaminase IgG/IgA, anti-Endomysium), diagnostyka choroby Crohna (ASA IgG/IgA, ANCA IFA), panele narkotykowe (mocz), Ch. pneumoniae, Ch. trachomatis, Ch. psitaci, M. pneumoniae, Toxo, różyczka, CMV, HIV 1 , Ebr, Odra, świnka, ospa, syfilis – szeroki panel testów. Badania przesiewowe: krew utajona w kale, PSA.
Helicobacter pylori – pełna diagnostyka: szybkie testy ureazowe suche (GUTplus) i mokre (RapidGUT), aparatura oraz test oddechowy (14C Urea). Testy diagnostyczne oparte na technice RT-PCR.