Badania
Lencomm Trade

Wyroby medyczne do diagnostyki rutynowej (in vitro oraz produkty do badań naukowych, mających zastosowanie w diagnostyce medycznej)

Nowe wyroby medyczne do diagnostyki rutynowej (in vivo i in vitro)

IFN-α

 • ludzka slCAM – zastosowanie kliniczne: alergie, nowotwory żołądkowo-jelitowe, białaczki, HIV-1, malaria. odrzucanie przeszczepó, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca
 • ludzka sVCAM-1 – zastosowanie kliniczne: nowotwory, choroby autoimmunologiczne, sepsa, zapalenie opon mózgowych, nalaria, marskość wątroby, nadczynność tarczycy, zapalenie naczyń
 • ludzka sE-selectin – zastosowania kliniczne: sE-selektyny – reakcje alergiczne, choroby oczu, szok septyczny, zapalenie naczyń i inne typy zapaleń, reakcje przeszczepu przeciw gospodarzowi; sL-selektyny – alergie, zatory i zakrzepy żylne, cukrzyca, syndrom Kawasakiego, infekcje bakteryjne noworodków, sepsa; sP-selektyny – ostre zaburzenia oddechowe, szok septyczny Gram-negatywny, choroby zakrzepowe, reumatoidalne zapalenie stawów

Apoptoza

 • ludzka sCD-40L – zastosowania kliniczne: bałaczki i inne choroby autoimmunologiczne

 • ludzka sAPO-1/FAs – zastosowana kliniczne: białaczki złośliwe, systemiczny toczeń rumieniowaty

 • ludzka sFAs Ligand – patogeneza związana z uszkodzeniami tkankowymi, TEN (ang. Toxic Epidermal Necrolysis, Lyell’s Syndrome). FasL jest markerem uszkodzeń DNA w nowotworach skóry. Wzrost poziomu ekspresji FasL zanotowano w wielu zaburzeniach proliferacji i nowotworach: raku jelita grubego, raku wątrobowo komórkowym, różnorodnych szpiczakach, mięsakach i chłoniakach

Metaloproteinazy
błonowe

ludzkie MMP-9 – zastosowania kliniczne: procesy związane z gojeniem się ran, resorpcją kości i inwolucją kości, a także reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą wieńcową i nowotworami. MMP-9 odgrywa szczególnie ważna rolę w procesach inwazji nowotworów, angiogenezie i metastazie. Poza tym, wzrost poziomu ekspresji MMP-9 wykazano w raku jelita grubego, ostrych białaczkach, raku piersi, czerniaku, raku pęcherza, chorobach płuc i astmie oraz stwardnieniu rozsianym

Antygeny
powierzchniowe

 • ludzkie sp185HER-2 – zastosowanie kliniczne: ludzki gen HER-2 (c-erbB-2) koduje receptor transbłonowego czynnika wzrostu (białko p185), który zawiera zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand i wykazującą aktywność wewnątrzkomórkowej kinazy tyrozynowej. Ekspresję białko p185 HER-2 na niskim stosunkowo poziomie, można obserwować, po jego wybarwieniu w komórkach epitelialnych, w większości tkanek ludzkich organów i na nieznacznie wyższym poziomie ekspresji – w tkankach płodowych
 • ludzkie sCD-44 – zastosowania kliniczne: rak jelita grubego, rak żołądka, nowotwór piersi, nowotwory płuc, białaczki, migdałki, rak skóry, HIV, stanach zapalnych.
 • ludzka sIL-2R – zastosowania kliniczne: nowotwory układu hemolitycznego: białaczki, rak wątroby, piersi, płuc. Ponadto choroby autoimmunologiczne, choroby infekcyjne (hepatitis, HIV-1, mononukleoza, gruźlica, malaria i inne)
 • ludzkie sCD-23 – zastosowania kliniczne: wzrost poziomu CD23 obserwowano w próbkach pochodzących od pacjentów cierpiących na chroniczna białaczkę limfoblastyczną (B-CELL), z syndromem Hyper IgE oraz pacjentów po transplantacji szpiku
 • ludzkie sCD30 – zastosowania kliniczne: wzrost poziomu serum sCD30 wykazano u pacjentów z ALCL i w przypadkach raka zarodka, a także w chorobie Hodgkins’a, w mononukleozie, u nosicieli HBsAg, w przypadku syndromu Omenns’a, w toczeniu rumieniowatym, marskości wątroby żółciowej pierwotnej i w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Hematopoeza

 • ludzka IL-5

 • ludzka IL-13 – zastosowania kliniczne – odgrywa ważną rolę regulatorową w przebiegu chorób atopowych, blokuje replikację HIV-1
 • ludzki TGF-B – zastosowania kliniczne – odgrywa ważną rolę w monitorowaniu choroby Alzheimera, zespole Downa, AIDS i chorobie Parkinsona

Stany zapalne
Infekcje
Nowotwory

 • ludzka IL-1alfa – zastosowanie kliniczne: nowotwory głowy i szyi, nowotwory trzustki, tarczycy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre wirusowe zapalenie wątroby i szok septyczny. A także mukowiscydoza, twardzina układowa i schizofrenia.
 • ludzki MCP-1 – zastosowania kliniczne: miażdżyca tętnic, reumatyczne zapalenie stawów, odpowiedzi alergiczne. Wzrost ekspresji MCP-1 obserwowano także w stanach zapalnych kości, chorobie Alzheimera i infekcjach wirusowych.

Odporność
wrodzona

ludzka IL-12P70 – zastosowania kliniczne: znaczący wzrost Il-12 obserwowano u pacjentów autystycznych, pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, chroniczne reakcje zapalne, artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrens’a, miażdżycę tętnic. Zmiany w poziomie ekspresji IL-12 obserwowano także w przebiegu infekcji bakteryjnych i wirusowych.

IFN-α

ludzka Ifn-alfa – zastosowania kliniczne: udział w odpowiedzi na infekcje wirusowe, w zapalnych artropatiach i raku piersi

3,5,3' triiodothyronine
(T3) ELISA

Thyroxine
(T4) ELISA

Nowe zestawy RIA oraz ELISA:

 • Vasopressin RIA

 • 11-Desoxycortisol RIA

 • Anti-Gliadin IgG ELISA oraz Anti-Gliadin IgA ELISA

 • Fetuin ELISA

 • Anti-CaSR IgG ELISA