OraQuick ADVANCE® Rapid HIV-1/2 Antibody Test

PRZEZNACZENIE

Szybki test OraQuick ADVANCE® na obecność przeciwciał wirusa HIV-1/2 jest jakościowym testem immunologicznym do jednorazowego użytku, służącym do wykrywania przeciwciał wirusa zespołu nabytego braku odporności typu 1 (HIV-1) oraz typu 2 (HIV-2) w probówce płynu z jamy ustnej, krwi z opuszki palca, z żyły oraz osocza. Test OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 przeznaczony jest do uzycia jako test przyłóżkowy (POCT), mający na celu pomóc w diagnozie infekcji wirusem HIV-1 i HIV-2.

BIOLOGICZNE PODSTAWY DZIAŁANIA TESTU:

Test OraQuick ADVANCE® jest wykonywanym manualnie, 20-minutowym testem immunologicznym, którego wynik odczytywany jest w sposób wizualny. Pasek testowy zawiera syntetyczne peptydy reprezentujące region otoczki HIV oraz kozie antyludzkie przeciwciałokontrolne IgG, unieruchomione na błonie nitrocelulozowej odpowiednio w strefie testu (T) i w strefie kontroli (C).

ZAŁĄCZONE MATERIAŁY:

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA TESTU:

Należy poczekać, aż wszystkie elementy testu osiągną temperaturę pokojową (bufor i plytka reakcyjna).

Umieścic fiolkę z płynem buforującym testu na podstawce na test. Trzymając pewnie fiolkę na stojaku, usuń korek, przechylająć go w przód i w tył.

Nie należy otwierać foliowego opakowania az do chwili wykonania testu. Należy sprawdzić, czy opakowanie foliowe nie jest uszkodzone i czy nie ma otworów. Uszkodzone opakowanie należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie podstawki dostarczanej z zestawem OraQuick ADVANCE® HIV-1/2.

Sprawdź, czy torebka z substancją wchłaniającą wilgoć znajduje się w opakowaniu foliowym. Jeśli jej nie ma lub jest ona uszkodzona, wyrzuć opakowanie foliowe i otwórz nowe.

POBIERANIE PRÓBKI ŚLINY:

Przed badaniem należy się upewnić, że pacjent przez ostatnie 15 min nic nie jadł, nie pił ani nie żuł gumy. Jeśli pacjent korzystał ze środkówdo higieny jamy ustnej, przed badaniem należy odczekać przynajmniej 30 min.

Wyjmij test OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 z opakowania. NIE WOLNO dotykać płaskiej końcówki.

Pobierz dokładnie próbkę z górnego i dolnego dziąsła, JEDNOKROTNIE. NIE WOLNO pobierać próbki z podniebienia, policzków lub języka.

WYKONANIE BADANIA:

Włóż urządzenie testowe do płynu buforującego. Wymieszaj próbnikiem.

Ustaw stoper na okres od 20 do 40 minut

WYNIK TESTU ORAZ INTERPRETACJA WYNIKU:

Przykłady wstępnych wyników pozytywnych.
Linia w obszarze C w każdym z testów.

Wynik negatywny

Linia w obszarze T

Linia w obszarze T

Słaba linia w obszarze T

Badanie jest nieważne w następujących przypadkach:
Linia znajduje się poza obszarem C lub T

Brak linii w obszarze C

Brak linii w obszarze C

Czerwone tło zasłania wyniki

Wynik nieważny badania oznacza, że wystąpił problem związany z próbką lub testem. Wynik nieważny nie może być interpretowany. Należy powtórzyć badanie przy użyciu nowego opakowania foliowego i nowej próbki. Jeśli mimo powtórzenia testu nie można uzyskać prawidłowego wyniku, należy skontaktować się z serwisem firmy OraSure Technologies (Lencomm Trade International).

KONTROLA JAKOŚCI

Test OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 posiada wbudowana kontrolę wykonania oznaczenia. Linia, która pojawi się w obszarze C po upływie 20 minut oznacza poprawnie przeprowadzone badanie.

INSTRUKCJA WIDEO