OraQuick® HCV Rapid
Antibody Test

PRZEZNACZENIE

Szybki test OraQuick® na obecność przeciwciał wirusa HCV to test jednorazowego użytku. Jest to jakościowy test immunologiczny służący do wykrywania Immunoglobulin G (IgG) wirusa HCV w próbce płynu z jamy ustnej (śliny), krwi z opuszki palca, z żyły oraz osocza (EDTA, heparyna sodu i litu oraz cytrynian sodowy) i surowicy (próbówka z separatorem surowicy (SST)), u osób w wieku od 11 lat. Wyniki szybkiego testu OraQuick® na obecność przeciwciał wirusa HCV mogą zostać uzyte jako dowód potencjalnego zakażenia wirusem HCV u osób z objawami żółtaczki oraz u osób, u których występuje ryzyko zakażenia żółtaczką typu C.

PODSTAWY DZIAŁANIA TESTU:

Szybki test OraQuick® jest wykonywanym manualnie, 20-minutowym testem immunologicznym, którego wynik odczytywany jest w sposób wizualny. Pasek testowy zawiera syntetyczne peptydy i białka rekombinowane z rdzenia, obszaru NS3 i NS4 genomu wirusa HCV (linia testowa) oraz kozie antyludzkie przeciwciało kontrolne IgG (linia kontrolna) unieruchomione na błonie nitrocelulozowej. 

ZAŁĄCZONE MATERIAŁY:

PRZYGOTOWANIE DO
WYKONYWANIA TESTU:

Umieścić podstawkę na test na stanowisku roboczym. Należy używać wyłącznie podstawki dostarczanej z zestawem OraQuick® HCV.

Fiolkę z płynem buforującym OraQuick® HCV należy pewnie trzymać w ręku. Zdejmij korek z fiolki, przechylająć go w przód i w tył i zdejmująć. Korek należy odłożyć na bok. Fiolkę należy wsunąć w górna część jednego z otworów w podstawce na test.

Nie należy otwierać foliowego opakowania az do chwili wykonania testu. Należy sprawdzić, czy opakowanie foliowe nie jest uszkodzone i czy nie ma otworów. Uszkodzone opakowanie należy wyrzucić.

Należy poczekać, aż wszystkie elementy testu osiągną temperaturę pokojową (bufor i plytka reakcyjna).

Sprawdź, czy torebka z substancją wchłaniającą wilgoć znajduje się w opakowaniu foliowym. Jeśli jej nie ma lub jest ona uszkodzona, wyrzuć opakowanie foliowe i otwórz nowe.

Nie należy przykrywać dwóch otworów znajdujących się z tylu testu naklejkami. Zablokowanie otworówmoże spowodować nieważne wyniki.

POBIERANIE PRÓBKI ŚLINY

Przed badaniem należy się upewnić, że pacjent przez ostatnie 15 min nic nie jadł, nie pił ani nie żuł gumy. Jeśli pacjent korzystał ze środkówdo higieny jamy ustnej, przed badaniem należy odczekać przynajmniej 30 min.

Wyjmij test OraQuick® HCv z opakowania foliowego. NIE WOLNO dotykać płaskiej końcówki.

lencomm warszawa kobieta wykonujaca test

Pobierz dokładnie próbkę z górnego i dolnego dziąsła, JEDNOKROTNIE. NIE WOLNO pobierać próbki z podniebienia, policzków lub języka.

WYKONANIE BADANIA

Włóż urządzenie testowe do płynu buforującego. Wymieszaj próbnikiem.

Ustaw stoper na okres od 20 do 40 minut

WYNIK TESTU ORAZ INTERPRETACJA
lencomm warszawa wynik negatywny
lencomm warszawa przyklady wstepnych wynikow pozytywnych