TEST UREAZOWY GOLD HP DRY

Gold Hp dry jest unowocześnioną wersją testu ureazowego – GUT PLUS, cieszącego się ze względu na swoją jakość, doskonałą opinią zarówno w Polsce jak również na rynku międzynarodowym.

Test Gold Hp dry stosowany regularnie od ponad 10 lat w większości szpitali i pracowni gastroenterologicznych zarówno w Polsce jak i w wielu krajach na całym świecie, potwierdza niezmiennie zdaniem użytkowników, najwyższą jakość oraz niezawodność. Będąc testem najnowszej generacji, skutecznie umożliwia między innymi wykorzystywanie wody zawartej w badanych bioptatach. Należy również podkreślić, że w odróżnieniu od pozostałych testów występujących na rynku, ryzyko wystąpienia fałszywie pozytywnych wyników lub tzw. „blushing effect” jest zredukowany do minimum.

Zdecydowana większość wyników pozytywnych możliwa jest do odczytania w przedziale czasowym wynoszącym 23 minut, zaś całość wyników odczytuje się na ogół do 15 minut od momentu umieszczenia bioptatu w polu reakcyjnym testu.

Integralną częścią ww. testu jest Gastrostick innowacyjne na skalę światową narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego umieszczenia bioptatu w polu reakcyjnym testu. Zastosowanie do wykonania badania Gastrosicku zamiast używania igły (tak jak to ma miejsce w przypadku pozostałych obecnych na rynku testów) skutecznie eliminuje realne zagrożenie zakażeniem spowodowanym ukłuciem. Na uwagę zasługuje też fakt, iż Gold Hp dry posiada łatwy i bezpieczny system zamykania pola reakcyjnego testu co czyni go jeszcze doskonalszym narzędziem w rutynowej diagnostyce in vitro.

O wysokiej jakości wyrobu medycznego świadczy spełnianie norm dla wyrobów medycznych 15013485 posiadane przez producenta. Produkt posiada CE oraz 1509001.

Nasza firma posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające udzielenie pomocy technicznej przy stosowaniu testu.